Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Vaccinationer på Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Vid önskemål om vaccination hör du enklast av dig via vår digitala plattform, där du inför säsongsvaccinationer boka tid själv på webben och vid övriga tillfällen ta kontakt via chatten med önskemål om vaccination.

Säsongsvaccination 2023

Vaccinationsstart 7 november

Vaccinationsinsatserna för både covid-19 och influensa startar i november för att skapa bästa möjliga immunitet inför den period då virusen förväntas cirkulera som mest.

Personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO), korttidsboende eller de som har hemsjukvård i ordinärt boende erbjuds vaccination hemma via sjuksköterska i hemsjukvården.

Läs mer om influensavaccinationen här

Pneumokocker / lunginflammation

Pneumokocksvaccination erbjuds kostnadsfritt till personer 75 år eller äldre samt de som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

kronisk hjärtsjukdom
kronisk lungsjukdom
andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
kronisk leversjukdom
kronisk njursvikt
diabetes mellitus
bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
cystisk fibros
likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
cochlea-implantat
nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
organtransplantation

Personer yngre än 75 år och som inte ingår i någon medicinsk riskgrupp ska betala sin vaccination. Se priser här.

Läs mer om vaccin mot pneumokocker här.

Covid-19

Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död.
Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer utan nedsättning av immunförsvaret få en fullständig vaccination av en dos vaccin, som alltså inte längre behöver upprepas i en så kallad primärvaccinationsserie.
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

Läs mer här

Vaccin mot kikhosta

Vaccinet ges inom barnvaccinationsprogrammet men rekommenderas även till gravida efter vecka 16. Vaccinet skall ges i god tid före beräknad förlossning. Vaccinationen ges i form av kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Läs mer här

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.