Vaccination

Vid önskemål om vaccination hör du enklast av dig via vår digitala plattform, där du kan boka tid själv på webben eller ta kontakt via chatten

APPEN    TELEFON

Covid-19

För vaccination mot Covid-19 gäller följande rekommendationer:

80 år och äldre, samt du som bor på äldreboende

Rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

50–64 år

Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023.
Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

18-49 år

Ingen rekommendation om påfyllnadsdos.
Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023.
Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

12-17 år

Från den 1 november 2022 avslutades Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år.

Riskgrupper för Covid-19 infektion

Personer med följande sjukdomar hör till riskgrupp:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom
 • Svårbehandlad och instabil astma ger en liten riskökning.
 • Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida om vaccination mot Covid-19

  Pneumokocker / lunginflammation

  Pneumokocksvaccination erbjuds kostnadsfritt till personer 75 år eller äldre samt de som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
 • cystisk fibros
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochlea-implantat
 • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • organtransplantation
 • Personer födda före 1947 (76 år och äldre) och som inte ingår i någon medicinsk riskgrupp ska betala sin vaccination enligt vaccinprislistan. Det gäller även övriga åldersgrupper som inte tillhör en medicinsk riskgrupp.

  Bältros

  Vaccin mot bältros kan ges till personer som är över 50 år och ger skydd mot både bältros och dess komplikationer. Vi erbjuder vaccination med Zoostavax. Vaccinet inklusive sjuksköterskebesök kostar 1 400 kr.

  Det levande vaccinet ska inte ges till:

 • personer med allvarlig immunbrist
 • personer med pågående immunsuppressiv behandling
 • gravida
 • personer med aktiv obehandlad tuberkulos
 • Vid hög feber bör man uppskjuta vaccination.
 • Influensa

  Information om infuensavaccination för hösten 2023 kommer vid senare tillfälle.

     

  Våra öppettider är:

  Måndag till torsdag kl 07:00 - 17:00
  Fredagar kl 07:00 - 16:00
  Kvällsöppet måndag och torsdag till kl 20:00 (bokade besök)

  Vårdcentralen och BVC är stängd på helgdagar

  Vårdärenden som inte kan vänta hänvisas till Jourcentralen Åby

  eller 1177

  Gratis besöksparkering utanför vårdcentralen, se här
  Karta över parkering utanför Forsåker Vårdcentral & BVC

  Kollektivtrafik

  Linje 755, 761 eller 765 - Hållplats Kronogårdsgatan
  Flexlinjen stannar precis utanför vårdcentralen.

  VGR certifierad Vårdcentral 1177 Svenska Demensregistret Luftvägsregistret Nationella Diabetesregistret Nationella Vaccinationsregistret Tillgänglighetsdatabasen