Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Få hjälp med Psykisk ohälsa på vårdcentralen

Team Psykolog Sjuksköterska Läkare Forsåker Vårdcentral & BVC

Team för psykisk ohälsa

Forsåker Vårdcentral arbetar med psykisk ohälsa i team. Det innebär oftast att flera yrkesgrupper som psykolog, psykoterapeut, rehabkoordinator, sjuksköterska och läkare samarbetar för att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa.

Videobesök på Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Videobesök

Tack vare vår digitala plattform kan vi erbjuda videobesök när det är en lämplig och önskad kontaktform.

KBT på nätet på Forsåker Vårdcentral i Mölndal

KBT på nätet

iKBT är förkortning för Kognitiv Beteendeterapi på nätet och är en psykologisk behandling som levereras via internet.

Hög tillgänglighet till teamet

Forsåker Vårdcentral arbetar med psykisk ohälsa i team. Det innebär oftast att flera yrkesgrupper som psykolog, psykoterapeut, rehabkoordinator, sjuksköterska och läkare samarbetar för att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa.

Teamet kan ha olika roller och ansvar beroende på aktuell problematik. Psykologen och psykoterapeuten fokuserar på terapeutiska samtal eller KBT på nätet, medan läkaren ordinerar medicinering och kan vara involverad i diagnostisering av psykiska sjukdomar eller sjukskrivning. Rehabkoordinatorn jobbar med återgång till arbete eller studier och anpassningar i sysselsättningen genom kontakt med t.ex. dig som patient, din arbetsgivare eller försäkringskassan.

Sjuksköterskan är ofta samordnare för psykisk ohälsa, vilket innebär att hen ansvarar för att se till att teamets olika kompetenser och arbetsuppgifter samordnas på bästa sätt. Detta kan också bli rehabkoordinatorns uppgift om denne är inkopplad. Genom att arbeta i team kan patienten få både medicinsk och psykologisk behandling samt hjälp med rehabilitering och återanpassning till arbetslivet.

Videobesök vid behov

Tack vare vår digitala plattform kan vi erbjuda videobesök när det är en lämplig och önskad kontaktform. Videobesök har samma patientavgift som fysiska besök och samma avbokningsregler, se sidan ”viktig information”

Videobesök kan framför allt vara lämpligt om vid återbesök för uppföljning, när du redan känner din psykolog och/eller läkare. Videobesök kan även erbjudas om du ej kan ta dig till vårdcentralen och annars skulle behöva avboka besöket. Be om videobesök eller hantera ditt bokade videobesök i appen, klicka på knappen nedan.

KBT på nätet

Du börjar med att boka tid för ett första samtal med en av våra psykologer/psykoterapeuter.I detta samtal får du hjälp att titta närmare på dina problem och vad vi kan hjälpa dig med.

Som patient är du själv med och väljer vilket upplägg som passar dig bäst. Om vi tror att någon annan kommer kunna hjälpa dig på ett bättre sätt så hjälper vi dig såklart med en hänvisning vidare.

Vad är iKBT?

iKBT är förkortning för Kognitiv Beteendeterapi på nätet och är en psykologisk behandling som levereras via internet. Till det behövs en internetuppkoppling samt en dator, surfplatta eller smarttelefon.

Den internetbaserade behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en effektiv och vetenskapligt beprövad metod för olika typer av psykiska besvär så som stress, oro, ångest, sömn och depression.

För närvarande har vi behandlingsprogrammen Stresshjälpen, Oroshjälpen, Ångesthjälpen, Depressionshjälpen samt Sömnbehandling. De sträcker sig över antingen åtta eller tio veckor. Med hjälp av förklarande texter, filmer, bilder och övningar är iKBT lättillgängligt och motiverande att arbeta med. Genom programmen får du dels kunskap och dels verktyg för hantering av din problematik.

Hur går det till?

Precis som i all behandling börjar du och din behandlare med ett bedömningssamtal som antingen kan göras face to face eller via videolänk. Inför bedömningssamtalet kommer du också att få fylla i några formulär som syftar till att vara ett underlag i bedömningen samt göra behandlingsresultat mätbara.

I bedömningssamtalet får du berätta om hur din problematik ser ut och din behandlare gör en bedömning om iKBT kan passa för dig och vilket program som i så fall rekommenderas. Här får du också mer information om upplägg och tillvägagångssätt.

Här efter börjar ditt arbete och du kommer nu att ha kontinuerlig kontakt med din behandlare via en meddelandefunktion i plattformen. Halvvägs in i kontakten görs en videoavstämning och efter att ni avslutat programmet görs en avslutande avstämning.

För vem passar iKBT?

iKBT passar dig som har problem med hantering av stress, oro, depression eller ångest.

Du behöver också ha en förmåga att arbeta självständigt och att kunna bearbeta material via video och text. Du kan beräkna att arbetet med programmet kommer att ta 1-3 timmar av din vecka i anspråk, där ungefär en timma innefattar arbetet i själva plattformen och resterande tid innefattar de uppgifter som du gör under veckan.

När tiden inte räcker till och det finns få luckor i kalendern kan iKBT vara ett alternativ för den som själv vill styra när behandlingen skall ske i tid och plats. Att då kunna genomgå en psykologisk behandling på distans med god dokumenterad effekt kan för många vara det som kan göra skillnad för att i tid få hjälp med stress, oro och/eller ångest. Och för att hindra en eventuell sjukskrivning och på så sätt kunna fortsätta att arbeta.

Att på ett flexibelt och säkert sätt kunna genomgå en behandling över internet är något som är efterfrågat och väl beprövat inom modern forskning kring psykologisk behandling.

Vi använder lösningar med säkra inloggningar, säker överföring av information och kryptering av personuppgifter. Inloggning sker via Mobilt Bank-ID för videosamtal och via användarnamn, lösenord och sms-kod för behandlingsprogrammen. All data behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen (PDL)

Internetbehandling kräver en mobiltelefon för mottagande av sms-kod.

Videosamtalen kräver en smartphone/surfplatta (iOS eller Android). Du behöver en stabil internetuppkoppling samt BankID för säker inloggning.

Genom att fokusera på det som vi kan påverka och lära oss att acceptera det som ligger utanför vår kontroll kan vi närma oss en tillvaro som mer ligger linje med våra mål och värderingar. Exempelvis genom ökad grad av acceptans och medveten närvaro.

Hur skiljer sig iKBT från traditionell KBT-behandling?

I vanlig KBT-behandling där psykolog och klient träffas face-to-face förmedlas behandlingsinnehållet av behandlaren. I iKBT förmedlas kunskap och verktyg istället via de olika behandlingsprogrammens strukturerade innehåll; filmer, texter, animationer och övningar. Eftersom att texter, videos och så vidare finns kvar ger iKBT en möjlighet att gå tillbaka och repetera samt bearbeta informationen på olika sätt, vilket inte ges i traditionell behandling.

Forskningen har visat att det inte förekommer några signifikanta skillnader i resultat mellan traditionell KBT-behandling och iKBT, i vissa fall har till och med internetförmedlad KBT visats ge bättre effekt än vanlig KBT.


 

Har du redan haft ett uppstartssamtal med psykolog eller psykoterapeut, men hittar inte hur du kommer igång med behandlingen? Klicka på texten här så kommer du till en lathund hur du startar upp KBT på nätet.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.