Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Förändring av patientavgifter

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 februari om nya patientavgifter från och med den 1 april 2024. Orsaken till detta är att Regionerna i Sverige har dålig ekonomi och genom att öka patientavgifterna beräknar Västra Götalandsregionens öka sina intäkter med cirka 100 miljoner kronor. Vänligen observera att patientavgifter ej påverkar vårdcentralens ekonomi, utan dessa avgifter går till Västra Götalandsregionen.

Förändringarna innebär följande:

  1. Patientavgift för läkarbesök vid vald vårdcentral ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.
  2. Patientavgift för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs från och med den 1 april 2024. Avgiftsfrihet gäller från fyllda 85 år.
  3. Patientavgift för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.
  4. Patientavgift för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, ska vara 400 kronor från och med den 1 april 2024.
  5. Patientavgift för besök på jourcentral, samtliga yrkeskategorier, ska vara 300 kr från och med den 1 april 2024.
  6. Patientavgift för distanskontakt telefon, oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.
  7. Patientavgift för skriftlig distanskontakt (asynkron kontakt), oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.

 

Se nedan det uppdaterade patientavgiftsanslaget från Västra Götalandsregionen


Patientavgifter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.