Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Överviktsmottagning

Överviktsmottagningen på Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Vi erbjuder våra listade vuxna och barn med BMI över 30 ett strukturerat behandlingsprogram för viktnedgång, där du får hjälp av läkare, distriktssköterskor, dietist och fysioterapeut. Vi erbjuder kontinuerligt stöd, läkemedel, hjälp med kosten samt ett individualiserat träningsprogram. Målet är viktnedgång, bibehållen vikt och ändrade vanor med sikte på en långsiktigt hållbar situation för din hälsa.

Behandlingsprogrammet följer de Nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram. Programmet är en individualiserad, kombinerad levnadsvanebehandling. Vi stöttar även efter behandlingen. Du får först träffa läkare för bedömning, provtagning och samtal om läkemedel. Därefter träffar du distriktssköterskan för ett hälsosamtal. Du får hjälp med kost och träning via våra samarbetspartners Eatit och Vitala. Vi stöttar dig med veckovis kontakt och vägning. Efter 12 veckor sker ett nytt läkarbesök för uppföljning och ställningstagande till vidare behandling.

Två av tre av de läkemedel som finns att tillgå idag ingår inte i högkostnadsskyddet. Detta innebär att du bär hela kostnaden själv. De alternativ som finns är Orlistat, Saxenda och Mysimba.

  • Orlistat förhindrar nedbrytningen av fett i kosten.
  • Mysimba® dämpar aptiten och kostar cirka 1000 kr/månad.
  • Saxenda® dämpar aptiten, den injiceras subkutant en gång dagligen. Kostnaden är cirka 2500 kr/månad.

Besöksavgifterna du som patient betalar är samma som för övriga vårdcentrals-besök och frikort gäller. Listning krävs då behandlingen kräver uppföljning. Välkommen att boka tid hos oss!

BMI

Längd
cm
Vikt
kg
([weight]/(([length]/100)*([length]/100)))
BMI
kg/m2

GÄLLANDE SAXENDA OCH OZEMPIC/WEGOVY

Saxenda (liraglutid) och Ozempic/Wegovy (semaglutid) är läkemedel inom gruppen GLP-1 analoger, där en bevisad effekt finns vad gäller blodsockerkontroll och viktnedgång. Saxenda är det enda av dessa två som i nuläget har en indikation för övervikt och kan förskrivas vid:

  • BMI ≥30 kg/m² (obesitas), eller
  • BMI ≥27 kg/m² till <30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.

Ozempic är i nuläget alltså enbart förskrivbart på indikationen diabetes.

  • som monoterapi när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer
  • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Wegovy, som innehåller samma substans som Ozempic, har fått ett godkännande för övervikt och indikationen är den samma som för Saxenda.

  • BMI ≥30 kg/m2 (obesitas), eller
  • BMI ≥27 kg/m2 till <30 kg/m2 (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi, obstruktiv sömnapné eller kardiovaskulär sjukdom.

Tyvärr finns inte Wegovy på den svenska marknaden än, annat än enstaka parallell-importeringar (läs mer om vad detta innebär genom att klicka här). Då produktionen av flertalet GLP-1 analoger ej matchat efterfrågan är tillgången av flertalet av dessa läkemedel varierande, i längre perioder till och med helt slut. Vi har löpande kommunikation med industrin för att hålla oss uppdaterade.

Industrin gör vad de kan för att komma upp i tillverkningskapacitet av Semaglutid, men pga den globala bristen har detta läkemedel enbart nått ett fåtal länder än, bland annat Danmark, Norge och USA. Under sommaren 2023 köpte företaget Medatruum upp förpackningar som packades om och parallelldistribuerades inom Sverige, därav fanns detta tillgänglig på vissa apotek. Företaget bakom läkemedlet hade då inte planerat försäljning i Sverige redan då.

Vi på Forsåker Vårdcentral är väl medvetna om att Ozempic förekrivs “off-lable”, alltså utanför indikation från många andra kliniker. Då vi arbetat med dessa läkemedel sedan många år tillbaka, då som diabetesläkemedel vet vi också att flertalet patienter uppskattar veckovis injektioner, och att Ozempic är ett effektivt läkemedel vad gäller viktreduktion.

När Wegovy når den svenska marknaden och framtida tillgång kan säkerställas kommer detta läkemedel vara aktuellt för förskrivning hos oss. Fram till dess håller vi oss till rådande rekommendationer och indikationer, och förskriver enbart läkemedel godkända för sitt syfte.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.