Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal
Gruppbild personal Forsåker Vårdcentral

Om Forsåker Vårdcentral

För 100 år sedan såg samhället annorlunda ut än vad det gör idag. Då Mölndal fick stadsprivilegier behövde man erbjuda kommunens invånare bättre levnadsvillkor. Man satsade på utbyggnad av bland annat vatten, avlopp och sophantering. Man arbetade på att få till en fungerande stadsplanering och man satsade på sjukvården. På 20-talet kom nya sjukhuset. Idag läggs ytterligare en pusselbit i samhällskontraktet. Idag får äntligen östra Mölndal en vårdcentral, Forsåker Vårdcentral, och arbetet mot att kunna erbjuda trygghet genom livet fortsätter. Vi är glada och stolta att få fortsätta det arbetet som initierades för 100 år sedan.

VÅRDCENTRALEN

Forsåker vårdcentral & BVC är en privatägd vårdcentral som ägs av oss som arbetar i verksamheten. Vården är offentligt finansierad och vi arbetar på uppdrag av regionen som godkänd vårdcentral inom vårdvalet. Vi tror på kontinuitet, kompetens, tillgänglighet för trygghet genom hela livet. Därför erbjuder vi listning på läkare så du så gott som alltid skall få träffa samma läkare.

KOLLEKTIVAVTAL

Vårdcentralen drivs av Forsåker Vårdcentral AB. Företaget är en privat aktör inom offentligt finansierad sjukvård och är medlem i vårdföretagarna. Det innebär att kollektivavtal är gällande och det omfattar alla anställda och vårdcentralen följer samma högt ställda krav och riktlinjer som övriga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral. Du kan läsa mer om styrelsen i Forsåker Vårdcentral AB på allabolag.se.

KVALITET

Forsåker Vårdcentral samt BVC är godkända av Västra Götalandsregionen som vårdleverantörer. Vi deltar i bland annat följande register:

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens krav SOSFS 2011:9.

MEDLEM I VÅRDFÖRETAGARNA

Medlem i Vårdföretagarna Forsåker Vårdcentral i MölndalVi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vårdföretagarna 2 000 medlemsföretag, med fler än 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter.
  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

Läkarna bakom Forsåker Vårdcentral

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.