Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Mottagningar på Forsåker Vårdcentral

Astma KOL undersökning spirometri Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Astma / KOL

Vi på Forsåker Vårdcentral i Mölndal erbjuder utredning för dig som har långvariga besvär med luftvägarna som skulle kunna bero på astma eller KOL, kontroller för dig om redan har diagnos samt rökavvänjning.

Diabetes blodsockerkontroll Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen Forsåker Vårdcentral i Mölndal arbetar diabetes-sjuksköterska Hanna Landsten och hjälper dig som har typ 2 diabetes mellitus eller så kallad prediabetes.

Blodtryckskontroll på Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Hypertonimottagning

Här arbetar distrikts-sjuksköterska Gunilla Bokkers och hjälper dig som har högt blodtryck.

Psykisk ohälsa Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Psykisk ohälsa

Här arbetar bland annat distrikts-sjuksköterska Gunilla Bokkers, som har utbildning som samordnare för psykisk ohälsa, samt Ida Creutz, legitimerad psykolog.

Team läkare sjuksköterska överviktsmottagning Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Överviktsmottagning

Forsåker Vårdcentral i Mölndal erbjuder ett strukturerat behandlingsprogram för våra listade patienter med BMI >30, där du får hjälp av läkare, distriktssköterskor, dietist och fysioterapeut. Läs mer nedan.

Forsåker Rehabmottagning i Mölndal

Forsåker Rehab

Vi har ett nära samarbete med Forsåker Rehab. Du som har besvär från muskler eller leder kan enkelt boka en tid till rehab via appen.

Somali Hedström äldresjuksköterska Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Äldremottagning

Forsåker Vårdcentral i Mölndal erbjuder dig som är + 75 år ökad tillgänglighet och en mer kontinuerlig vård via vår äldremottagning. Läs mer nedan.

Undersökning bebis på Forsåker BVC i Mölndal

Barnavårdcentral

På BVC ser vi fram emot att lära känna dig och ditt barn och ge en god och trygg omvårdnad från den allra första spädbarnstiden tills barnet börjar skolan. På BVC arbetar vi med hela familjen, med barnets bästa i fokus.

Provtagning blodprov på Forsåker Vårdcentral & BVC

Provtagning

Boka provtagningstid via vår digitala plattform för kortare väntetider. Observera att läkarordination på provtagningen krävs.
Drop in tider: vardagar kl 08:20-09:30.

Alkoholbehandling från Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Alkoholbehandling

Funderar du över din alkoholkonsumtion? Du kanske har en nära anhörig eller vän som reagerat på att du dricker mycket, kanske får du ett förändrat beteende när du dricker. Har du funderat på att du skulle vilja minska men att det är svårt att göra det på egen hand och önskar stöd. Klicka på bilden för att läsa mer

Öron Näsa Hals Mottagningen Mölndal

Öron Näsa Hals

Öron-Näsa-Hals Mottagningen Mölndal delar lokaler med oss och vi har ett gott samarbete. Hit kan ni söka på remiss eller egenremiss. Klicka på bilden ovan för att komma till deras digitala plattform eller ring 031 77 55 900 om du har frågor om ditt bokade besök.

Överviktsmottagningen på Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Vi erbjuder våra listade vuxna och barn med BMI över 30 ett strukturerat behandlingsprogram för viktnedgång, där du får hjälp av läkare, distriktssköterskor, dietist och fysioterapeut. Vi erbjuder kontinuerligt stöd, läkemedel, hjälp med kosten samt ett individualiserat träningsprogram. Målet är viktnedgång, bibehållen vikt och ändrade vanor med sikte på en långsiktigt hållbar situation för din hälsa.

Behandlingsprogrammet följer de Nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram. Programmet är en individualiserad, kombinerad levnadsvanebehandling. Vi stöttar även efter behandlingen. Du får först träffa läkare för bedömning, provtagning och samtal om läkemedel. Därefter träffar du distriktssköterskan för ett hälsosamtal. Du får hjälp med kost och träning via våra samarbetspartners Eatit och Vitala. Vi stöttar dig med veckovis kontakt och vägning. Efter 12 veckor sker ett nytt läkarbesök för uppföljning och ställningstagande till vidare behandling.

Två av tre av de läkemedel som finns att tillgå idag ingår inte i högkostnadsskyddet. Detta innebär att du bär hela kostnaden själv. De alternativ som finns är Orlistat, Saxenda och Mysimba.

  • Orlistat förhindrar nedbrytningen av fett i kosten.
  • Mysimba® dämpar aptiten och kostar cirka 1000 kr/månad.
  • Saxenda® dämpar aptiten, den injiceras subkutant en gång dagligen. Kostnaden är cirka 2500 kr/månad.

Besöksavgifterna du som patient betalar är samma som för övriga vårdcentrals-besök och frikort gäller. Listning krävs då behandlingen kräver uppföljning. Välkommen att boka tid hos oss!

BMI

Längd
cm
Vikt
kg
([weight]/(([length]/100)*([length]/100)))
BMI
kg/m2

GÄLLANDE SAXENDA OCH OZEMPIC/WEGOVY

Saxenda (liraglutid) och Ozempic/Wegovy (semaglutid) är läkemedel inom gruppen GLP-1 analoger, där en bevisad effekt finns vad gäller blodsockerkontroll och viktnedgång. Saxenda är det enda av dessa två som i nuläget har en indikation för övervikt och kan förskrivas vid:

  • BMI ≥30 kg/m² (obesitas), eller
  • BMI ≥27 kg/m² till <30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.

Ozempic är i nuläget alltså enbart förskrivbart på indikationen diabetes.

  • som monoterapi när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer
  • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Wegovy, som innehåller samma substans som Ozempic, har fått ett godkännande för övervikt och indikationen är den samma som för Saxenda.

  • BMI ≥30 kg/m2 (obesitas), eller
  • BMI ≥27 kg/m2 till <30 kg/m2 (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi, obstruktiv sömnapné eller kardiovaskulär sjukdom.

Tyvärr finns inte Wegovy på den svenska marknaden än, annat än enstaka parallell-importeringar (läs mer om vad detta innebär genom att klicka här). Då produktionen av flertalet GLP-1 analoger ej matchat efterfrågan är tillgången av flertalet av dessa läkemedel varierande, i längre perioder till och med helt slut. Vi har löpande kommunikation med industrin för att hålla oss uppdaterade.

Industrin gör vad de kan för att komma upp i tillverkningskapacitet av Semaglutid, men pga den globala bristen har detta läkemedel enbart nått ett fåtal länder än, bland annat Danmark, Norge och USA. Under sommaren 2023 köpte företaget Medatruum upp förpackningar som packades om och parallelldistribuerades inom Sverige, därav fanns detta tillgänglig på vissa apotek. Företaget bakom läkemedlet hade då inte planerat försäljning i Sverige redan då.

Vi på Forsåker Vårdcentral är väl medvetna om att Ozempic förekrivs “off-lable”, alltså utanför indikation från många andra kliniker. Då vi arbetat med dessa läkemedel sedan många år tillbaka, då som diabetesläkemedel vet vi också att flertalet patienter uppskattar veckovis injektioner, och att Ozempic är ett effektivt läkemedel vad gäller viktreduktion.

När Wegovy når den svenska marknaden och framtida tillgång kan säkerställas kommer detta läkemedel vara aktuellt för förskrivning hos oss. Fram till dess håller vi oss till rådande rekommendationer och indikationer, och förskriver enbart läkemedel godkända för sitt syfte.

Äldremottagningen på Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Vi erbjuder dig som är + 75 år ökad tillgänglighet och en mer kontinuerlig vård via vår äldremottagning. Bland annat utför vi demens och inkontinensutredningar, läkemedelsgenomgångar, vi är med på vårdplaneringar och utför SIP möten. Somali Hedström är specialistutbildad äldre-sjuksköterska som samordnar kontakten med andra vårdgivare som sjukhus, hemsjukvård, bistånds-handläggare med flera.

Telefonnummer till äldre-mottagningen är: 031-7755902. Vänligen lämna namn och telefonnummer när du ringer, så ringer vi oftast upp samma dag (förutom helger och röda dagar).

Alkoholbehandling från Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Funderar du över din alkoholkonsumtion? Du kanske har en nära anhörig eller vän som reagerat på att du dricker mycket, kanske får du ett förändrat beteende när du dricker. Har du funderat på att du skulle vilja minska men att det är svårt att göra det på egen hand och önskar stöd.

Idag vet vi att många drar sig ifrån att söka behandling för att det kan vara förknippat med skam och skuld och tankar om att aldrig få dricka igen. För hög konsumtion kan få konsekvenser på din hälsa, både psykiskt och fysiskt men även i sociala- och arbetssituationer.

Hos oss kan du få stöd och behandling där du själv formulerar ditt mål. Vi börjar med ett bedömningsbesök och ev. ett blodprov. Efter det skapar vi en behandlingsplan tillsammans. Behandling hos oss är grundad i kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, utifrån aktuell forskningsläge.

Önskar du kontakt med oss, eller vill du veta mer? Ring oss eller skriv till oss via chatten, kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.