Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Läkarintyg från vårdcentralen i Mölndal

På denna sida kan du läsa om de vanligaste typer av läkarintyg vi utfärdar på Forsåker Vårdcentral i Mölndal. Då vi ofta behöver förbereda besöken samt säkerställa att vi kan utfärda den typen av intyg du behöver, rekommenderar vi att du hör av dig till oss via chatt eller telefon, se knappar nedan:

Många intyg skrivs i samband med vård och är avgiftsfria, till exempel sjukintyg.

Intyg om medicinering eller intyg om given vård är avgiftsbelagda, men utfärdas alltid på begäran. Se prislista från Västra Götalandsregionen här.

Av denna orsak kan du istället vända dig till din ordinarie läkare om du har frågor om denna typ av läkarintyg.

Intyg för att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänstintyg berättigar även till sjukresor.

Kostnad: 865-1250 kr, inkl moms.

Har din arbetsgivare och du kommit överens om att du skall kunna uppvisa läkarintyg från första sjukdagen är det oftast företagshälsovården du skall höra av dig till och din arbetsgivaren som står för intygskostnaden.

Om du vill söka oss för ett förstadagsintyg bör du stämma av detta med din chef först. Observera att du som privatperson blir betalningsansvarig för intyget.

Är du arbetsgivare och vill teckna avtal med oss för förstadagsintyg? Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg. Läs mer här. Vi utfärdar ej så kallade Offshoreintyg.

Kostnad: 1250 kr inkl moms vid förnyelse. För förstagångsundersökningar kan kostnad för lungröntgen tillkomma, 500 kr inkl moms.

Du kan höra av dig till oss om ditt försäkringsbolag önskar ett invaliditetsintyg från läkare. Vi behöver då förbereda besöket genom att hämta in journaler från tidigare vårdgivare.

Kostnad: Timtaxa debiteras vanligtvis till försäkringsbolaget

Vi utfärdar olika typer av körkortsintyg i enlighet med Transportstyrelsens krav. De intyg vi kan utfärda är:

  • Vid ansökan om högre körkortsbehörighet (t.ex C, CE, D och DE).
  • Vid förnyande av högre körkortsbehörighet.
  • Vid ansökan om taxiförarlegitimation.

Kostnad: 1250 kr, inkl moms

OBS. priset gäller inte för ett återkallad körkortstillstånd

Om du däremot fått körkortstillståndet återkallad p.g.a. alkohol-eller narkotikamissbruk eller trafiknykterhetsbrott behöver ni kontakta oss för att kunna starta ett ärende. Detta då vi bl.a. behöver följa transportstyrelsens krav om upprepad provtagning inför intygsskrivande.

Inför tjänstgöring utomlands behöver arbetstagaren ofta visa att han eller hon är frisk och fullt arbetsför. Även vid utlandsstudier krävs ofta ett hälsointyg. Ska du eller någon anställd studera eller arbeta utomlands? Då kan vi hjälpa till att utfärda läkarintygen som krävs.

Intygskostnad: 1250 kr, inkl moms.

Vissa intyg kräver bland annat vaccinering, röntgen, EKG och blodprover, meddela då detta vid bokning. Vänligen observera att ovan pris då ej gäller.

Om du blivit sjuk och behöver ställa in din resa kräver ofta försäkringsbolaget ett läkarintyg.

Kostnad: 480 kr inkl moms

Du kan höra av dig till oss om ditt försäkringsbolag önskar ett läkarintyg inför tecknande av exempelvis livförsäkring, kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring.

Kostnad: Från 3000 kr inkl moms

Finns det intyg du behöver ej med i listan? Vissa intyg kräver särskild behörighet, till exempel intyg för piloter, dykarcertifikat och så vidare. Men gäller intyget någon annan form av hälsoundersökning, till exempel inför adoption, utlandsresa, om vaccinationsstatus etc så kan du höra av dig till oss och skicka med vad som efterfrågas, så återkopplar vi till dig om vi kan hjälpa dig eller ej.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.