På denna sida kan du läsa om de vanligaste typer av läkarintyg vi utfärdar. Då vi ofta behöver förbereda besöken samt säkerställa att vi kan utfärda den typen av intyg du behöver, rekommenderar vi att du hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON

Vanliga intyg

Många intyg skrivs i samband med vård, såsom sjukintyg, intyg om medicinering eller intyg om given vård. Har du frågor om sådana intyg vänder du dig till din ordinarie läkare.

Färdtjänst

Intyg för att ansöka om färdtjänst

Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

Kostnad: Från 835 kr, inkl moms.

Förstadagsintyg

Har din arbetsgivare och du kommit överens om att du skall kunna uppvisa läkarintyg från första sjukdagen är det oftast företagshälsovården du skall höra av dig till och din arbetsgivaren som står för intygskostnaden. Om du vill söka oss för ett förstadagsintyg bör du stämma av detta med din chef först. Observera att du som privatperson blir betalningsansvarig för intyget, men vi kan skicka en faktura om så önskas.

Om en infektion, till exempel förkylning, ligger till grund för sjukfrånvaron så bokar vi i först hand in ett videobesök.

Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

Kostnad: 835 kr, inkl moms.

Läkarintyg för sjöfolk / SJÖFARTSINTYG

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg. Läs mer här. Vi utfärdar ej så kallade Offshoreintyg.

Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg. Vi skickar intygen digitalt till transportstyrelsen via sjöläkarwebben.

Kostnad: 1200 kr inkl moms vid förnyelse. För förstagångsundersökningar kan kostnad för lungröntgen tillkomma, 500 kr inkl moms.

Körkortsintyg

Vi utfärdar olika typer av körkortsintyg i enlighet med Transportstyrelsens krav. De intyg vi kan utfärda är:

 • Vid ansökan om högre körkortsbehörighet (t.ex C, CE, D och DE).
 • Vid förnyande av högre körkortsbehörighet.
 • Vid ansökan om taxiförarlegitimation.
 • Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

  Kostnad: 1200 kr, inkl moms

  OBS. priset gäller inte för ett återkallad körkortstillstånd

  För er som fått körkortstillståndet återkallad pga: Alkohol-eller narkotikamissbruk eller trafiknykterhetsbrott behöver ni kontakta oss för att kunna starta ett ärende.

  Intyg anpassat teoriprov

  Vid läs- eller skrivsvårigheter kan man få förlängd skrivtid eller ett muntligt teoriprov. Oftast behöver sådant intygas av läkare. Vi hjälper dig som har dina besvär tidigare utredda och diagnossatta. Hör av dig till oss så förbereder vi besöket med att hämta in journaler från tidigare vårdgivare

  Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

  Kostnad: 1700 kr inkl moms

  UTLANDSSTUDIER INTYG / UTLANDSTJÄNSTGÖRINGSINTYG / VISUMINTYG

  Inför tjänstgöring utomlands behöver arbetstagaren ofta visa att han eller hon är frisk och fullt arbetsför. Även vid utlandsstudier krävs ofta ett hälsointyg. Ska du eller någon anställd studera eller arbeta utomlands? Då kan vi hjälpa till att utfärda läkarintygen som krävs.

  Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

  Intygskostnad: 1200 kr, inkl moms.

  Vissa intyg kräver bland annat vaccinering, röntgen, EKG och blodprover, meddela då detta vid bokning. Vänligen observera att ovan pris då ej gäller.

  Försäkringsintyg

  Inställd resa

  Om du blivit sjuk och behöver ställa in din resa kräver ofta försäkringsbolaget ett läkarintyg

  Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

  Kostnad: 835 kr inkl moms

  Försäkring

  Du kan höra av dig till oss om ditt försäkringsbolag önskar ett läkarintyg inför tecknande av exempelvis livförsäkring, kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring

  Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

  Kostnad: Från 3000 kr inkl moms

  Invaliditetsintyg

  Du kan höra av dig till oss om ditt försäkringsbolag önskar ett invaliditetsintyg från läkare. Vi behöver då förbereda besöket genom att hämta in journaler från tidigare vårdgivare.

  Hör av dig till oss via CHATT eller TELEFON om du behöver hjälp med ett sådant intyg.

  Kostnad: Timtaxa debiteras vanligtvis till försäkringsbolaget

     

  Våra öppettider är:

  Måndag till torsdag kl 07:00 - 17:00
  Fredagar kl 07:00 - 16:00
  Kvällsöppet måndag och torsdag till kl 20:00 (bokade besök)

  Vårdcentralen och BVC är stängd på helgdagar

  Vårdärenden som inte kan vänta hänvisas till Jourcentralen Åby

  eller 1177

  Gratis besöksparkering utanför vårdcentralen, se här
  Karta över parkering utanför Forsåker Vårdcentral & BVC

  Kollektivtrafik

  Linje 755, 761 eller 765 - Hållplats Kronogårdsgatan
  Flexlinjen stannar precis utanför vårdcentralen.

  VGR certifierad Vårdcentral 1177 Svenska Demensregistret Luftvägsregistret Nationella Diabetesregistret Nationella Vaccinationsregistret Tillgänglighetsdatabasen