Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Information inför ditt besök

På denna sida kan du hitta diverse information inför ditt besök hos oss, kontaktvägar, avgifter samt några av våra policies.

 • Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
 • Du ber enklast om receptförnyelse i appen, men det går även bra att ringa.
 • Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
 • Recept gäller som längst i 1 år.
 • Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.
 • Boka tid för årskontroll till läkare i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka tid!
 • Kom i god tid innan besöket, gärna 10-15 minuter innan.
 • Anmäl din ankomst i ankomstterminalen. Sitt ned och vänta så kommer du bli uppropad när det är din tur.
 • Den tid du fått är alltid ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.
 • Du kan betala för ditt besök i ankomstterminalen. Om du lämnar vårdcentralen utan att betala kommer en faktura skickas ut nästa vardag. Ingen fakturaavgift tillkommer.
 • Via vår digitala plattform samt via telefon kan du boka akuttider för exempelvis: Halsont, hosta, feber, huvudvärk, smärta i ryggen / nacke / skuldra / axel / knä / fot, hudbesvär, säsongsallergi, magbesvär, psykisk ohälsa, ögonbesvär, urinvägsbesvär, sårskada / skada, öronbesvär med mera.
 • Kom i god tid innan besöket, gärna 10-15 minuter innan.
 • Anmäl din ankomst i ankomstterminalen. Sätt dig ned och vänta på att du blir uppropad. Vänligen observera att tiderna är ungefärliga och om det är svårt sjuka patienter före dig kan väntetiden bli längre än beräknat.
 • Du kan betala för ditt besök i ankomstterminalen. Om du lämnar vårdcentralen utan att betala kommer en faktura skickas ut nästa vardag. Ingen fakturaavgift tillkommer.
 • Provtagning sker i första hand via vår app. Du kan även ringa och boka tid för provtagning.
 • Kom i god tid innan besöket, gärna 10-15 minuter innan. Om blodtryck skall tas får du gärna komma ännu tidigare, för att mätningen skall bli rättvisande.
 • Du kan i första hand se dina provsvar i vår digitala plattform efter att läkare har signerat dem. Vid avvikande provsvar tar vi alltid kontakt med dig.
 • Du kan betala för ditt besök i ankomstterminalen. Om du lämnar vårdcentralen utan att betala kommer en faktura skickas ut nästa vardag. Ingen fakturaavgift tillkommer.

Sommartid är tillgången på tider för planerade besök och årskontroller begränsad.

Vi på Forsåker Vårdcentral är anslutna till NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser, på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient ifrån andra vårdenheter. Med ditt samtycke kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för din vård. Här kan du läsa mer om sammanhållen journalföring.

Vi arbetar med ett digitalt stöd, Tandem Health, för att säkra fullständig dokumentation och möjliggöra vår personal att fokusera på dig istället för på administration.

Stödet transkriberar våra samtal för att hjälpa oss skriva journalanteckningar. Inget ljud sparas.

Detta medför högre patientsäkerhet, bättre dokumentation och mer tid till vård. Tandem Health följer GDPR och patientdatalagen.

Läs mer

Vi har gratis parkering precis utanför vårdcentralen. Följ skyltning, men det går även bra att parkera på Mölndal Paddels parkeringar dagtid.Karta över parkeringsområdet utanför Forsåker Vårdcentral i Mölndal

Prissättningen beslutas av Västra Götalandsregionen, läs mer här.

Observera att regionen har valt att höja priserna från 1/4 2024. Läs mer här.Vi kommer uppdatera listan nedan efter 1/4.

YrkeskategoriListadOlistad
Läkarbesök100 kr300 kr
Sköterskebesök50 kr100 kr
Psykologbesök50 kr100 kr
Provtagning50 kr100 kr

Betala gärna med kort! Om du inte kan betala med kort kan du betala kontant (gärna med jämna pengar) eller swish.

Om ingen betalning görs vid besöket skickas faktura ut dagen efter med förfallodag efter 30 dagar. Fakturereringsavgift tillkommer ej. Påminnelseavgift tas ut vid obetald faktura, Convene hanterar våra fakturor. Har du frågor kan du vända dig till dem via denna länk.

Om du inte känner igen innehållet i fakturan hör du av dig till oss.

Om du har frågor om betalning vänder du dig till Convene, klicka här för att komma till deras hemsida.

Besök på vårdcentralen är avgiftsfria för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan).
Sjuksköterskebesök på vårdcentral för personer fyllda 65 år är från och med 1 januari 2022 avgiftsfria.

Högkostnadsskydd för  öppenvård är 1300 kr.
Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst 1300 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader. OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd. Forsåker Vårdcentral är anslutna till elektronisk och automatisk registrering av frikort, så kallat E-frikort. Läs mer här

Högkostnadsskyddet för läkemedel är separat från ovanstående. Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 600 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. Första gången du köper läkemedel på recept efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut påbörjar du en ny 12-månaders period. Läs mer här.

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier). Besöket kan dock bli avgiftsfritt om du är under 20, 85 eller äldre eller har frikort.

Fullföljt besök via video kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen. Betalning sker via faktura.

Observera att chatten alltid är gratis.

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök. Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Avgift för intyg sker enligt särskild prislista, de flesta återfinns i Västra Götalandsregionens avgiftshandbok och övriga här på vår hemsida. Ring eller skriv till oss för mer information.

VÅRD PÅ LIKA VILLKOR​

På Forsåker Vårdcentral ska alla bli bemötta väl; patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi erbjuder vård på lika villkor och utifrån den enskildes behov. Vården ges på medicinska grunder och den grundläggande värderingen om alla människors lika värde står inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen.

Du kan ha önskemål om vårdpersonal men du kan inte bestämma vem som behandlar dig. Vi accepterar inga förfrågningar av diskriminerande karaktär, såsom krav på viss könstillhörighet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller liknande. Verbala hot, fysisk våld, förolämpningar och liknande rapporteras och kan medföra att vård inte kan ges på vår mottagning.

PERSONUPPGIFTSPOLICY OCH GDPR

Forsåker Vårdcentral är en med Västra Götalandsregionen avtalad primärvårdsmottagning inom Vårdval Vårdcentral och erbjuder sina vårdtjänster till invånare. Forsåker Vårdcentral erbjuder också tjänster till privatpersoner samt företag.

I Sverige regleras behandlingar av personuppgifter av EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och den kompletterande svenska Dataskyddslagen (2018:218). För vårdgivare finns därutöver kompletterande bestämmelser i Patientdatalagen (2008:355). Forsåker Vårdcentral omfattas därför av alla tre regelverken. Vår personuppgiftspolicy innehåller information om hur Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifter i förhållande till sina patienter, kunder, leverantörer, samarbetspartners och personer som söker anställning hos Forsåker Vårdcentral. För information om hur Forsåker Vårdcentral använder cookies och andra spårningstekniker. Se ”cookie” ikonen nere i hörnet för mer information.

Som vårdgivare behöver vi behandla uppgifter om våra patienter för att uppfylla kraven i Patientdatalagen. Vissa personuppgifter behövs också för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, såsom för att fullgöra avtal som vi ingått med våra företagskunder eller direkt med individerna. Om vi inte får tillgång till dessa uppgifter kan det leda till att vi inte kan ingå avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt befintliga avtal.

För dig som patient behandlar vi och samlar in informationen gällande hälsotillstånd, vårdmöten, namn, personnummer, kontaktuppgifter. Uppgifterna samlas in från patienterna själva, via vårdpersonal, eller via vår digitala plattform. Uppgifterna behandlas för att ge god och säker vård till patienter. Därutöver används uppgifterna i kodad form för att ta fram statistik om verksamheten och om hälso- och sjukvård.

I egenskap av vårdgivare behandlar Forsåker Vårdcentral patientdata enligt Patientdatalagen, som på grund av uppgifternas känsliga karaktär ställer särskilt höga krav på att vissa uppgifter ska behandlas och på vilket sätt. Detta innebär bland annat att Forsåker Vårdcentral är skyldigt att behandla patientdata även om patienten inte samtycker till det. Enligt Patientdatalagen ska patientjournaler sparas i minst 10 år efter det datum då den sista anteckningen fördes in i journalen.

Efter samtycke från dig som patient patienten kan även journaluppgifter hämtas in från andra vårdgivare eller från myndigheter. Sammanhållen journal (Nationell patientöversikt, NPÖ) innebär att behörig vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare. Detta för att öka patientsäkerhet och öka vårdkvalitet. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Du har rätt att i din journal spärra uppgifter hos en vårdgivare som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Hur länge spärren ska gälla avgör du. Och du kan begära att en spärr tas bort när som helst.
Mer information om Sammanhållen journalföring finns på www.1177.se samt www.vastkom.se

För dig som kontaktperson hos leverantör eller samarbetspartners behandlar och lagrar Forsåker Vårdcentral följande kategorier av personuppgifter: namn, kontaktinformation, befattning och i förekommande fall affärskorrespondens. Uppgifterna samlas in från individen själv eller dennes arbetsgivare. Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifterna för att administrera inköpsavtal och för att kommunicera på sedvanligt sätt för den aktuella typen av affärsrelation. Forsåker Vårdcentral har ett berättigat intresse av att kunna bedriva sin verksamhet, inbegripet att hantera sina leverantörsrelationer. Uppgifterna sparas under avtalets giltighetstid.

De kategorier av personuppgifter som behandlas av Forsåker Vårdcentral är kontaktinformation, kön, födelseår, information om erfarenhet och färdigheter och i förekommande fall referenspersoner och testresultat. Uppgifterna samlas in från den jobbsökande själv och i förekommande fall via utlåtande från av denne angivna referenspersoner samt, gällande legitimerad vårdpersonal, från relevanta myndigheter. Personuppgifterna lagras av Forsåker Vårdcentral för att kunna administrera det aktuella rekryteringsförfarandet. Forsåker Vårdcentral har ett berättigat intresse av att genomföra, förenkla och effektivisera sin rekryteringsprocess och/eller för att vidta åtgärder inför eller enligt avtal med den jobbsökande. I de fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen får rekryteringsfirman tillgång till uppgifterna. Uppgifterna behandlas under den tid som det aktuella anställningsförfarandet pågår. Därefter kan uppgifterna behållas under 1 år för andra rekryteringar om den jobbsökande samtycker till detta. Uppgifterna kan också lagras under två år från avslutad rekrytering i syfte att utgöra dokumentation för eventuella anspråk enligt Diskrimineringslagen. I händelse av tvist sparas uppgifterna enligt vad som anges nedan

Personuppgifterna behandlas för angivna ändamål under de tider som beskrivs ovan. Vidare behandlas uppgifter som ingår i räkenskapsinformation under sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, vilket är ett krav enligt Bokföringslagen. I enskilda fall kan uppgifter sparas under längre tid för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kan dela personuppgifter enligt följande:

 • när det följer av lag, eller för att svara på förfrågningar från myndigheter
 • inom vårt bolag för de ändamål som anges ovan
 • med företag som tillhandahåller tjänster till oss eller till våra kunder i samarbete med oss
 • med en tredje part i händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation
 • för att skydda eller tillvarata våra rättigheter

Den registrerade har rätt att vända sig till oss i de fall Forsåker Vårdcentral står som personuppgiftsansvarig. Den registrerade kan begära tillgång till de personuppgifter som Forsåker Vårdcentral behandlar och information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka personuppgifterna har delats med. Forsåker Vårdcentral ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med en kopia på de personuppgifter som behandlas. Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, att behandlingen begränsas eller att uppgifterna raderas. Om den registrerade anser att Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga, kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade. Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller att behandlingen begränsas, har Forsåker Vårdcentral i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran. Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänt intresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) GDPR. Ovan innebär bland annat att den registrerade har rätt att invända mot behandling av dennes personuppgifter för direktmarknadsföring. Om den enskilde invänder mot behandlingen får Forsåker Vårdcentral endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till behandlingen eller om det är motiverat att lagra uppgifterna i syfte att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal med den registrerade. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingar som skett innan samtycket återkallades.

För anteckningar i patientjournaler gäller Patientdatalagen. Dessa anteckningar är låsta (signerade) och kan inte ändras eller raderas. Som patient har du i regel rätt att begära utdrag ur journalen och åtkomstloggarna. Om du som patient anser att en uppgift är felaktig kan vårdgivaren införa en rättelse i journalen. En rättelse är en notering som hänvisar till den felaktiga uppgiften och ger den rätta informationen. Både den ursprungliga anteckningen och rättelsen ligger kvar i patientjournalen. Detta under förutsättning att patienten och vårdgivaren är överens om att anteckningen skall rättas. I fall där vårdgivaren och patienten är oense om journalens riktighet, eller där patienten begär destruktion av journalen kan patienten ansöka till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”). Efter prövning av IVO rättas eller raderas journalen i enlighet med myndighetens beslut.

Som patient vänder du dig till oss på Forsåker Vårdcentral, då vi i egenskap av vårdgivare är personuppgiftsansvarig. Om du har nyttjat Forsåker Vårdcentrals tjänster via ett annat bolag är den personuppgiftsansvarige det bolag som du har köpt tjänsterna av.
Vid frågor om Policyn eller andra frågor om hur Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifter, vänligen kontakta Forsåker Vårdcentrals verksamhetschef via info@forsakervardcentral.se
Registrerade personer har dessutom rätt att framställa klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) med kontaktuppgifter enligt nedan.
E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, 104 20 Stockholm

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.