Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Hälsokontroll i Mölndal

Du kan kontakta oss med önskemål om en hälsokontroll. Forsåker Vårdcentral är nära till hands för dig som önskar en hälsokontroll i Mölndal. En hälsokontroll är en undersökning som erbjuds i de fall du önskar en undersökning utan att du känner dig sjuk. Eftersom en hälsokontroll ej faller inom ramen för sjukvård erbjuds sådana undersökningar mot en kostnad. Välj hälsoundersökningstyp du önskar enligt nedan och kontakta därefter oss:

Hälsokontroll liten

En allmänmedicinsk undersökning av specialistläkare eller specialist-tjänstgörande läkare i allmänmedicin, med följande provtagning inför besöket:

Blodtryck
BMI
Blodsocker
Blodstatus (blodvärde)
Blodfetter och kolesterol

Kostnad: 1900 kr inkl moms.
Kostnad avser analys, läkarbesök med undersökning, provtagning, administration, bedömning och eventuellt brevsvar/återkoppling.

Hälsokontroll stor

En allmänmedicinsk undersökning av specialistläkare eller specialist-tjänstgörande läkare i allmänmedicin, med följande provtagning inför besöket:

Blodtryck
BMI
EKG
Blodsocker
Blodstatus (blodvärde)
Sänkan
CRP / snabbsänka
Elektrolyter (natrium, kalium, kalcium)
Urat
Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin, Albumin)
Kreatinin
Blodfetter och kolesterol
Homocystein (B Vitaminer)
D-vitamin
Ferritin (järnvärde)
PSA - erbjuds för män över 50 år
Sköldkörtelprov / TSH
Urinprov
Övriga prover enligt önskemål debiteras extra, vg se nedan.
Flera andra prover saknar värde då tagna ur ett sammanhang och skall beställas i samråd med läkare.

Kostnad: 2550 kr inkl moms.
Kostnad avser analys, läkarbesök med undersökning, provtagning, administration, bedömning och eventuellt brevsvar/återkoppling.

Hälsokontroll lab

Önskas enskilda prover tas utan besök för eget intresses skull (det vill säga att du inte känner dig sjuk), till exempel PSA, TSH, Vitaminer kan detta göras, dock med egen kostnad för dig som patient. Betalning sker i reception och brevsvar utfärdas av läkare.
Kostnad per prov avser analys, administration, bedömning och brevsvar/återkoppling.

EKG 500 kr
Provtagningskostnad 310 kr
PSA 200 kr
Lipidstatus 150 kr
TSH, fritt T4 200 kr
Leverstatus 150 kr
D-vitamin 550 kr
B12, folat 250 kr
Järnpaket 300 kr
Andra analyser? Hör av dig och fråga.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.