Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Högst betyg i Nationella Patientenkäten!

Forsåker bäst rankad Vårdcentral i hela Mölndal och Göteborg!

Den Nationella patientenkäten för 2023 har nu redovisats. Det är en årlig mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs av SKR. Första mätningen i primärvården genomfördes 2009. De faktorer som mäts är bland annat helhetsintryck, respekt och bemötande, kontinuitet, information och tillgänglighet. I årets mätning hamnar Forsåker Vårdcentral på första plats i Mölndal och hela Göteborg med 92,6 i helhetsintryck.

Gruppbild personal Forsåker Vårdcentral & BVC i Mölndal

Vi skulle inte kunna vara mer stolta över att det hårda arbete och den kultur vi siktat mot tagits emot så väl av våra patienter. Från början var målet att vara den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat. Vi tror att vårt arbete med kompetens, tillgänglighet och kontinuitet är nycklarna till det fina betyget.

Statistik från nationella patientenkäten, där Forsåker Vårdcentral hamnar högst i Göteborg och Mölndal

På frågan om du skulle rekommendera vårdcentralen till andra svarar 93,9% av våra patienter ja. På frågan om delaktighet i sin vård uttryckte 91,9% tillfredställelse på den punkten. 93,8% ansåg att läkaren tog hänsyn till patientens egna erfarenheter av sjukdom/hälsotillstånd och 95,4% kände att personalen bemötte dem med medkänsla och omsorg. Glädjande är också att 94,9% fick träffa den läkare dom ville vid besöket och att 94% angav att de fick tid inom rimlig tid.   

Team Psykolog Sjuksköterska Läkare Forsåker Vårdcentral & BVC

I hela VGR kommer vi på andra plats och vill tacka alla som tagit sig tid att besvara enkäten. Detta stärker oss i vårt arbete framåt. Nästa steg blir att öppna rehabmottagning i april. Vi vill fortsätta utveckla vården och ge bästa möjliga vård för våra patienter.

Vi är otroligt tacksamma och stolta över ert förtroende.  

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

 

Forsåker Vårdcentral & BVC

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få utskick om nyheter, samhällsviktig information eller vaccinationer.